Pretensioonid

Vastutus
Fere vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
 
Vääramatu jõud
Fere ei vastuta kaubale tekkinud kahju või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Ferel ei ole võimalik mõjutada või ette näha.
 
Kauba tagastamine
Õigus ostust taganeda kehtib 14 päeva alates kauba kättesaamise päevast. Ostust taganemiseks on ostjal vajalik edastada Ferele vastava sisuga teade, mis sisaldab ka ostja nime, kontakttelefoni ja tellimuse kinnituse numbrit. Fere kohustub seejärel tasutu viivitamatult ostjale tagastama, kusjuures tagastamisele ei kuulu transporditasu*. Ostja kohustub kauba viivitamatult Ferele tagastama ning katma tagastamisega kaasnevad kulud*. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
 
*Juhul, kui kauba tagastamise põhjuseks on kohaletoimetatud kauba erinemine tellitust, vastutab kauba transpordi eest Fere.
 
Pretensioonide esitamise kord
Fere poolt müüdud toodetele kehtib 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg alates kauba kättesaamise päevast. Pretensioon peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest. Pretensiooni esitamiseks on ostjal vajalik edastada Ferele teade, mis sisaldab lisaks ostja nimele, kontakttelefonile ja tellimuse kinnituse numbrile ka toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpset kirjeldust. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja ostjaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.